Meeskonnast

Meeskonnas on oluline absoluutselt iga lüli.

„Inimestevahelisel suhtlemisel on suur jõud. Kui meeskonnal tervikuna läheb hästi, siis läheb hästi ka igal meeskonnaliikmel,“ sõnab Tormi Leinart, Montreco Elekter OÜ tegevjuht. Montreco Elekter OÜ  on 2017. aastal asutatud ettevõte, kus teostatakse kõikvõimalikke elektritöid alates elekrivõrgu projekteerimisest ja elektri vedamisest kuni väiksemate elektritöödeni välja. Tegu on Montreco OÜ tütarettevõttega. Tormi ise omab pikaajalist kogemustepagasit projektijuhtimise valdkonnas. Just see ametikoht on taganud talle palju vajalikke õppetunde, jõudmaks sinna, kus ta praegu on. Kohusetunne, austus teiste inimeste vastu ja täpsus on need väärtused, mida Tormi igapäevaselt endas kannab. Need väärtused on saanud ta oma vanaisalt, kelle talus lapsepõlves erinevaid töid sai tehtud. „Enne tööle minekut koostas vanaisa nimekirja töödest, mis vajasid tegemist. Õhtuks pidid tööd tehtud olema,“ meenutab Tormi. Vanaisa ise oli aga suureks eeskujuks oma töökuse ja pühendumisega. Nimelt käis ta täiskohaga tööl ning pidas ka veel talu. Tormi usub, et need on väärtused, mis viivad ka töölainel edasi.

Erialalt on Tormi õppinud automaatikat ning on töötanud mõned aastad ka hooneautomaatika paigaldajana. Edasine karjäär on arenenud projektijuhi ja elektritööde projektijuhina. Hallata ning juhtida on tulnud nii hooneautomaatikat, nõrkvoolutöid, tugevvoolutöid kui ka kogu suhtlust ja kommunikatsiooni alltöövõtjatega. „Projektijuhi amet pole kunagi igav, sest alati on uued väljakutsed. Isegi siis, kui arvad, et nüüd oled juba kõike näinud, tuleb mingi täiesti uus olukord,“ iseloomustab Tormi projektijuhi töö võlu ja valu.

Montreco OÜ-sse sattus Tormi aga täiesti juhuslikult. Ettevõttest võeti temaga ise ühendust ning pakuti tegevjuhi kohta. Pakkumine tundus ahvatlev, kuid esialgu veidi ka hirmutav. Väljakutseid armastava inimesena otsustas Tormi endale võimaluse anda. Siiani pole ta seda kahetsema pidanud: „Projektijuhiks olemise kogemus on midagi, mida koolis õppida ei saa. Sama on ka tegevjuhi ametikohaga. Suur osa teadmisi tuleb töö käigus.” Olles juhina lüliks erinevate ettevõtte osakondade vahel, peab ta eriti tähtsaks just kommunikatsiooni. „Edu eelduseks on valmidus õppida, kohaneda ning tekkinud pingetega toime tulla,“ avab mees oma mõttemaailma. Tormi kannab endaga kaasas alati head tuju, sest usub, et negatiivne meelelaad ei vii kaugele. Negatiivsus kasvatab negatiivsust.

Tegevjuhina on tema fookuses ettevõtte töötajate arendamine, motiveerimine ning neile toetava töökeskkonna loomine. Tormi ei usu, et on olemas rumalaid küsimusi: „Parem on küsida, kui omapäi nokitseda. Päeva lõpuks ei ole keegi meist täiuslik. Kõike ei peagi teadma. Kui inimesed seda suudaksid aktsepteerida, saaksid paljud keerulised olukorrad kiirema lahenduse.“

Tormi näeb ka töötajatele tagasiside andmises suur kasutegurit, toonitades, et vajalik on nii positiivne kui ka negatiivne tagasiside. Seda siiski vaid juhul,  kui need ei tule halva emotsiooni pealt. Tunnustamine viib edasi, aga vahel viivad edasi ka õppetunnid läbi konstruktiivse kriitika. Inimestel on erinev viis tagasisidet vastu võtta, seega tuleb igaühele läheneda individuaalselt. Tööde kvaliteet on oluline ning Tormi ise tunneb uhkust meeskonnaga saavutatu üle. Veel rõhutab ta eraelu ja tööelu lahus hoidmise olulisust. „Inimene peab leidma tasakaalu oma töö ning eraelu vahel. Neid kahte ei saa ühte sulatada, sest siis kannatab üks pool tahes-tahtmata. Juhina ei loe ma istumistunde, sest usaldan enda töötajaid. Kui töö on tehtud, siis probleeme ei ole,“ kirjeldab mees oma suhtumist töö ja vaba aja jaotamisse.

Kõrge vastutusega ametikohal tuleb tahes-tahtmata ette ka raskeid olukordi. Takistusi on palju, kuid Tormi sõnul loeb oskus nendega toime tulla. „Teadlik lähenemine väljakutsuvatele olukordadele on võti. Iga inimene peaks teadma, kuidas peale keerulisi olukordi taastada endas ka sisemine tasakaal. Kõike ei saa hinge võtta ja teiste inimeste negatiivseid emotsioone ei saa samuti endasse koguda, kuna see on kiirtee läbipõlemiseni. Hea tervis on kõige tähtsam. Kui pole tugevat tervist, siis on ka elukvaliteet kehv. Suudan palju paremini pingetega toime tulla ja probleeme lahendada, kui tunnen end hästi ning olen terve,“ võtab Tormi kokku enda jaoks olulise.

Tormi Leinart, Montreco Elekter OÜ tegevjuht

Montreco OÜ meeskonda seob vastastikune austus ning usaldus. Üksteist toetades ning teineteisega arvestades töötatakse pühendunult eesmärkide nimel. Tööaeg on enamjaolt paindlik ning eranditult kõik tunnevad, et nad saavad tööle keskenduda ilma pideva kontrolli ning kuklasse hingamiseta. See aga on võimalik ainult tänu mõistvatele ning inimlikele juhtidele. Kõige selgema ülevaate sellest annab aga meeskond ise.

Enim väärtustab tööaja paindlikkust juhiabi Ly. Tal on 37-aastane töökogemus linnavalitsuses ning praeguseks on ta Montrecos töötanud juba seitse aastat. Abivalmis inimesena sattus Ly ettevõttesse läbi omaniku, Jaagu, kes teda endale abiliseks kutsus. Tegu pidi olema lühiajalise lahendusega, kuid naine tuli ja jäi. Tööl oldud aja jooksul on Ly õppinud nii mõndagi uut ning kogunud väärtuslikke kogemusi. Ta hindab ettevõtte mõistvaid ja usaldavaid juhte. Ka meeskond klapib omavahel ning käib vankumatult ühte sammu.

Finantsjuht Janek toob samuti välja juhipoolse usalduse kui äärmiselt olulise aspekti. Ka tema saabus ettevõttesse läbi omaniku, Jaagu, olles ka varasemalt temaga koostööd teinud. Janek hindab võimalust ise otsuseid langetada ning oma äranägemise järgi toimetada. Lisaks on tema jaoks oluline arenguvõimalus ning see on ettevõtte toetavas õhkkonnas tagatud. Praeguseks on mees ettevõttes töötanud kaks aastat ning tunneb, et on õiges kohas.

Janekiga samal päeval saabus ettevõttesse ka projektijuht Raido. Sellest hetkest, kui ta nägi CV keskuses töökuulutust ning otsustas kandideerida, on möödas juba kaks aastat. Raidole meeldib, et kõik projektid on põnevad ja erinevad, mistõttu ei ole ohtu langeda rutiini lõksu. Eriti oluline on aga see, et meeskonnas ei ole pingeid. Töö kulgeb mõnusas õhkkonnas ja juhtidega läbisaamine on hea.

Töödejuhatajal Olavil on varasem kokkupuude ettevõtlusega. Ettevõtlus tundus esialgu põnevam, kui hiljem läbi kogemuste välja kujunes. Seepärast otsustaski Olavi võtta aja maha, kuid seda mitte kauaks. Ka tema tundis Montreco OÜ omanikku Jaaku, kes temaga kontakteerus ning töökohta pakkus. Olavi otsustas proovima tulla ning tänaseks on ta proovinud juba ligi kolm aastat. „Montrecos on palju põnevam töötada, kui üksik hunt olla. Seltskond on viimase peal,“ sõnab ta.

Objektijuht Lauri omab pikaajalist kogemustepagasit objektijuhina, olles töötanud samal ametikohal erinevates ettevõtetes. Mees märkas kuulutust ning otsustas kandideerida. Edasine protsess käis juba kiirelt. Montrecos on tal peagi täitumas aastajagu tööstaaži. Laurile meeldib, et ta saab asju ajada rahulikult, kuna keegi ei istu kukil ja ei tekita pingeid. Olulise märksõnana toob ta välja koostöö, mis tema arvates iseloomustab enim praegust meeskonda. Juhid on andnud talle võimaluse areneda läbi iseseisva töötamise. Igast astutud sammust ei pea ette kandma, küll aga peab tehtud otsuste eest julgema ka vastutada.

Ikka ja jälle toovad kõik teed tagasi omanik Jaagu juurde. Ka ehituse projektijuht Kuldar sai temalt kõne tööpakkumisega. Seekordse vihje Kuldarile helistada sai Jaak aga hoopis Lylt, kes teadis Kuldarit koostöö raames eelnevalt ametikohalt. Kuldarit teati kui äärmiselt töökat ning pühendunud isiksust, kelle usaldusväärsuses ei pea kahtlema. Tõsi ta on, kuidas muidu oleks tal tööštaaži ettevõttes juba viis aastat.  Kuldarile meeldib ettevõtte asukoht ning juhtide suhtumine töötajatesse. Objektid on huvitavad ja ei ole ühtki igavat päeva. Ka väljakutseid jagub, kuid see ongi Kuldari jaoks oluline.

Elektritööde projektijuht Anton on mees, kes oleks peaaegu ettevõte sõrmede vahelt libisenud. Õnneks seda ei juhtunud. Nimelt kandideeris mees tööle läbi CV keskuse, kuid ootamatu viivitus värbamisprotsessis sundis teda võtma vastu otsust minna teist teed. Mõned kuud hiljem aga võeti Montrecost temaga taas ühendust ning seekordne pakkumine oli selline, millest loobuda ei saanud. Antonile meeldib siinne rutiinivaba ja väljakutseid pakkuv töö.

Kuus aastat Austraalias elanud ning teenindusvaldkonnas tööd teinud Merli on Montrecos töötanud neli aastat. Ka Merli on ettevõttesse tulnud läbi omanik Jaagu, kes pakkus talle võimalust tegutseda hoopis teises valdkonnas kui varasemalt. Merli on ettevõtte personalijuht ning lõpusirgel on ka töö kõrvalt õpingud ülikoolis. Ta kinnitab, et tuleb iga päev tööle hea tujuga, sest teab, et teda ootab ees positiivne meeskond ning inimlikud juhid. Tööl oldud aja jooksul on areng olnud mõistagi kiire ning just see Merlile meeldibki. Ta usub, et areng algab sealt kust lõpeb mugavustsoon.

Montreco tiimi ühisteks väärtusteks on: toetav meeskond, tööaja paindlikkus, arenguvõimalus, rutiini vabadus, usaldusväärsus ning inimlikkus. On selgemast selgem, et ka kohusetunne ning täpsus on need omadused, mis on meeskonna edasiviivaks jõuks.